Acasa Honsco

Hansca

Numărul de locuitori - 1150.

Anul primei atestări documentare - 1100

Hramul satului - 3 iunie "Constantin şi Elena"

Moşia satului – 723 ha

 

Scurt istoric

Primele aşezări pe acest teritoriu au fost întărite încă de triburile geto-dace din sec. II – I î.e.n. În urma săpaturilor arheologice din perioada sovietică au fost descoperite urme de aşezări medievale timpurii, obiecte ce datează cu sec. VIII – XIII.

Denumirea satului provine de la moşia boierului Cantacaz, care se numea "Hanul Vechi", adică de la Han.

O importanţă deosebită pentru sat o are biserica Sf. Împăraţi "Consantin şi Elena", care face parte din patrimoniul cultural de nivel naţional. Biserica are circa 300 de ani. La început a fost construită din lemn, apoi a fost arsa din motive necunoscute şi pe temelia vechii biserici a fost ridicată alta din piatră.Curs valutar

  oferit de: cursbnm.md