Acasa Politic La Primăria Ialoveni va fi creat un consiliu urbanistic

La Primăria Ialoveni va fi creat un consiliu urbanistic

consiliu urbanistic

 

Noul organ consultativ se va ocupa de studierea chestiunilor legate de construcții şi urbanism şi va face recomandări în procesul de luare a deciziilor.

Sâmbătă, 4 februarie, în incinta Primăriei Ialoveni a avut loc o întâlnire la care au fost invitați liderii fracțiunilor din Consiliul orășenesc, precum şi Iurie Povar, directorul INCP ”Urbanproiect”. Tema discuțiilor a fost dezvoltarea urbanistică a orașului Ialoveni în următoarea perioadă.

Întrevederea a început cu o prezentare a Planului Urbanistic General (PUG) al Ialoveniului, făcută de Sergiu Stog, arhitectul orașului. În cadrul prezentării au fost indicate zonele urbanistice ale orașului Ialoveni şi au fost evidențiate sectoarele unde situația actuală nu corespunde cu PUG, elaborat în anul 2006. În viziunea arhitectului Stog, orașul Ialoveni trebuie să se dezvolte, însă regimul de înălțime al clădirilor nu trebuie să depășească trei-patru etaje. Excepție ar putea fi unele clădiri mai înalte care să accentueze compoziția urbanistică a zonelor localității. La fel, s-a menționat că la Primărie sunt depuse multe solicitări pentru aprobarea construcțiilor de clădiri cu multe nivele şi acest lucru nu corespunde nici PUG, dar nici stilisticii arhitecturale dorite. Potrivit arhitectului Sergiu Stog, ar fi necesar ca agenții economici care solicită certificate de urbanism pentru blocuri, să prezinte pe lângă schița de proiect şi un plan urbanistic zonal, cu încadrarea în teritoriu a obiectului solicitat.

În discursul său, arhitectul Iurie Povar a remarcat că nu este o problemă dacă planul urbanistic nu e respectat întocmai şi în el pot apărea modificări, dacă acestea sunt rezonabile. De asemenea, arhitectul consideră că, pentru dezvoltarea localității, este nevoie, printre altele, de o inventariere şi o concentrare a terenurilor de construcție. În ceea ce ține de viziunea de viitor asupra orașului, Iurie Povar este de părerea că nu trebuie să ne fie frică de clădirile cu multe etaje, pentru că acolo unde sunt mai mulți oameni, apar şi mai multe posibilități de dezvoltare a infrastructurii.

În contextul problemelor de infrastructură, primarul Sergiu Armaşu a vorbit despre sistemele de apă şi canalizare ale orașului, care sunt tot mai solicitate odată cu conectarea noilor clădiri locative. Astfel, pentru asigurarea permanentă cu apă a tuturor sectoarelor din Ialoveni, este nevoie de a construi o stație de pompare suplimentară, care să asigure presiunea necesară pe tot parcursul traseului. Potrivit primarului, un agent economic care vrea să construiască două blocuri locative pe teritoriul fostului spital raional situat în sectorul Albeni, este dispus să contribuie financiar la reabilitarea rețelei de apeduct. De asemenea, în timpul apropiat se preconizează începerea lucrărilor de construcție a noului colector central de canalizare de-a lungul străzii principale a orașului, pentru care întreprinderea Apă-Canal Chișinău a alocat suma de șapte milioane de lei.

La finalul întâlnirii, toți participanții la discuții au convenit ca, pe lângă Primărie, să fie creat un consiliu urbanistic format din specialiști în domeniul arhitecturii şi reprezentanți ai Consiliului orășenesc, activitatea căruia să aibă un caracter de recomandare la luarea deciziilor. Consilierul democrat Sergiu Purcica a propus ca, până la ședința Consiliului orășenesc, să fie elaborat un regulament de funcționare a consiliului urbanistic care să fie propus pentru adoptare aleșilor locali.

De asemenea, arhitectul orașului Ialoveni le-a recomandat tuturor doritorilor de a construi clădiri locative şi de menire socială în partea centrală a localității să solicite la Primărie certificat de urbanism informativ. Acest document îi va informa despre toate condițiile necesare pentru construcția dorită şi le va fi de folos încă la etapa de achiziționare a terenului.

Olesea Hîncu

Foto: Tamara Castraşan


Curs valutar

  oferit de: cursbnm.md