Acasa Social Liceul din Văsieni angajează personal de conducere

Liceul din Văsieni angajează personal de conducere

angajari 2016Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” din satul Văsieni anunță concurs pentru ocuparea funcției de:

  • Director adjunct pentru instruire – 1 unități
  • Director adjunct pentru educație – 0,5 unități.

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare pedagogice pe parcursul ultimilor trei ani, care cunosc limba română și nu au antecedente penale.

Candidații pentru ocuparea funcției de director adjunct vor prezenta, personal sau printr-un reprezentant (la cancelaria organizatorului de concurs), prin poștă sau prin e-mail, următoarele acte:

  1. Cererea de participare la concurs, a cărei model este specificat în anexa nr.1 a Regulamentului  “Cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director adjunct în instituțiile de învățământ general”, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 163 din 23 martie 2015;
  2. Copia actului de identitate;
  3. Copia/copiile actelor de studii;
  4. Copia carnetului de muncă;
  5. Curriculum vitae perfectat după modelul Euro Pass, specificat în anexa 2 a aceluiași Regulament;
  6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă (din punct de vedere medical: fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;
  7. Cazierul juridic sau declarația pe propria răspundere;
  8. Lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial si /sau titlul științific/științifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, publicațiile didactice și științifice, statutul de expert/evaluator național/ internaționaletc.

Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon 0268 44 251 sau e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza   Data limită de depunere a dosarelor este 30 aprilie 2017.


Curs valutar

  oferit de: cursbnm.md