Acasa Social Statul român formează două clase de liceu pentru elevii din raionul Ialoveni

Statul român formează două clase de liceu pentru elevii din raionul Ialoveni

liceul voinesti

 

Ministerul Educaţiei Naţionale al României şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa oferă elevilor din raionul Ialoveni 40 de locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, la Liceul Tehnologic din localitatea Voineşti, profil resurse naturale şi protecţia mediului, domeniul de bază silvicultură, şi la Liceul Tehnologic din localitatea Nucet, profil servicii, domeniul de bază economic.

Cele două clase de liceu au fost repartizate drept urmare a parteneriatului existent între Consiliul raional Ialoveni şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa.

Dosarele cu acte de studii ale candidaţilor se vor transmite, spre analiză, la Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene a Ministerului Educaţiei Naţionale a României şi vor trebui să cuprindă, cumulativ, următoarele documente:
a) avizul unităţii de învățământ la care vor studia elevul / elevii;
b) copie după paşaportul candidatului;
c) copia certificatului de naştere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, după caz;
d) declaraţie pe proprie răspundere, pe baza voinţei liber exprimate, de asumare a identităţii culturale române, potrivit legislaţiei în vigoare, conform Anexei nr. 3 postate pe site-ul: www.edu.ro/cooperare internationala/romanii de pretutindeni; 
e) declaraţia notarială a părinţilor (tutorelui legal) privind şcolarizarea elevului/ei
minor/e şi toate responsabilităţile ce decurg din şcolarizarea elevului/ei pe teritoriul României. În situaţia în care nu se prezintă acest document la depunerea dosarului, candidatul va trebui să îl prezinte la înmatricularea la studii în România;
f) copie după foaia matricolă pentru ciclul gimnazial / situaţia şcolară pentru ciclul gimnazial care să cuprindă media generală / an de studiu;
g) copie după diplomă /certificat de finalizare a studiilor gimnaziale efectuate în ţara de domiciliu;
h) cererea scrisă a părinţilor/tutorelui de înscriere a elevului la admitere pentru şcolarizarea într-o clasă de studii inferioară nivelului rezultat din actele de studii, după caz.

Galina Nița, șefa Direcţiei Generale Educaţie Ialoveni, ne-a comunicat că doritorii de a studia în liceele din Dâmbovița trebuie să vină cu o cerere la Consiliul raoinal Ialoveni și să pregătească pachetul cu documentele necesare menționate. Astfel, în zilele următoare, Direcția Educație și Consiliul raional Ialoveni vor face o listă a aplicanților și vor anunța acțiunile ulterioare.

Foto: Facebook / Liceul Tehnologic Voinești


Curs valutar

  oferit de: cursbnm.md